ชื่อมงคลตั้งชื่อลูก

รวมชื่อมงคลพร้อมคำสะกดและความหมายของชื่อ ไว้ให้คุณเลือกตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ มากกว่า 5,000 ชื่อ

ชื่อมงคล

รวมชื่อมงคลพร้อมความหมายของชื่อ


ชื่อมงคลตามวันเกิด (เลือกวันที่เกิด)

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธกลางวัน วันพุธกลางคืน วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

เลือกเพศ :ชาย หญิง |


ชื่อมงคลที่ได้ : จิตรภณ | จิตรภาณุ | จิตรายุธ | จิตริน | จิรกร | จิรกฤต | จิรชีพ | จิรโชติ | จิรฐา | จิรณัฐ | จิรเดช | จิรทีปต์ | จิรนนท์ | จิรนันท์ | จิรพนธ์ | จิรพัฒน์ | จิรโพธิ | จิรภัทร | จิรเมธ | จิรยุทธ | จิรวิน | จิรเวช | จิระเดช | จิระนันท์ | จิระพันธ์ | จิรัฎฐ์ | จิรันดน์ | จิรายุ | จิรายุทธ | จีรณะ | จีรนันท์ | จีรยุทธ | จุฑาธช | จุฑาวุธ | จุมพล | จุลปรีชา | จุลินทร์ | เจตดิลก | เจตน์ | เจตนิพัทธ์ | เจตพล | เจนจบ | เจนธรรม | เจริญวิทย์ | เจียมพจน์ | ฉัตรจักร | ฉัตรบรรณ | ฉันทกร | ฉันท์ชนก | ฉันท์ทัต | ฉันทพล | ฉันทพัฒน์ | ฉันทัช | ฉินนรณ | ชญานนท์ | ชญานิน | ชฎาธร | ชฎายุ | ชนกชนม์ | ชนกนันท์ | ชนกันต์ | ชนจันทร์ | ชนเทพ | ชนน | ชนนน | ชนมภูมิ | ชนวีร์ | ชนะวรรณ | ชนัญญู | ชนัดพล | ชนัต | ชนัตร | ชนันธร | ชนาธิป | ชนานันท์ | ชนิตพล | ชนิตร์นันท์ | ชนิตว์ | ชนินทร์ | ชนุดม | ชนุดร | ชนุตต์ | ชนุตม์ | ชนุตร์ | ชโนดม | ชโนทัย | ชมชาญ | ชมพูนิกข์ | ชมพูเนกข์ | ชยณัฐ | ชยทัต | ชยธร | ชยพล | ชยพัทธ์ | ชยรพ | ชยังกูร | ชยันต์ | ชยากร | ชยางกูร |

<< ดูหน้าก่อนนี้ | ดูหน้าถัดไป >>

หน้า 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 ,

คำแนะนำในการตั้งชื่อคำแนะนำการหาชื่อมงคล ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

อักษรต้องห้าม
ส ศ ษ ฬ อ ฮ
หมายถึง อักษรนำสิ่งที่ไม่ดีงามมาให้ เช่น ทำให้ถูกกลั่นแกล้ง เดี๋ยวโชคดี เดี๋ยวโชค ร้าย บางคนหน้าที่การงานหรือธุรกิจเจริญก้าวหน้าดี แต่ชีวิตครอบครัวแตกแยก บางคนชีวิตครอบครัวอบอุ่น แต่หน้าที่การงานล้มเหลว เงินทองที่หามาได้ มีอัน ต้องเสียไปโดยไม่มีเหตุผล เป็นต้น
อักษรวรรคย์ อุปการะ
ย ร ล ว ฤ ฦ
หมายถึง การเป็นผู้ที่ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากพ่อแม่ ครูอาจารย์ วงศาคณาญาติ มิตร สหาย ตลอดจนผู้มีพระคุณในหลาย ๆ ด้าน คอยให้การช่วยเหลือและสนับสนุน
อักษรวรรคย์ ฤทธี
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
หมายถึง การเป็นผู้ที่อำนาจวาสนา อันเนื่องมาจากการประกอบสัมมาอาชีวะในทาง สุจริต สั่งสมประสบการณ์ที่เข้มข้น มีความเด็ดเดี่ยว จริงจัง กล้าหาญ เข้าถึงตำรับ ตำราคาถาอาคมโบร่ำโบราณได้เป็นอย่างดี จึงเป็นที่เกรงขามของคนรอบข้าง
อักษรวรรคย์ มังคละ
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
หมายถึง การเป็นผู้ที่ได้พบแต่สิ่งดี ๆ ที่เป็นสิริมงคลในชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจน การประกอบสัมมาอาชีวะในทางสุจริต ทำให้ได้รับความเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ
อักษรวรรคย์ ไวยะวัฒนะ
ก ข ค ฆ ง
หมายถึง การเป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยร้ายแรงเบียดเบียน ทำให้มีวิถีชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่น
อักษรวรรคย์ ทรัพยะ
ด ต ถ ท ธ น
หมายถึง การเป็นผู้ที่มีทรัพย์สมบัติ ที่อาจได้รับเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ และ/หรือ สามารถหาได้มาจากการประกอบสัมมาอาชีวะในทางสุจริตเพิ่มพูนขึ้น
อักษรวรรคย์ วิริยะ
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
หมายถึง การเป็นผู้ที่มีความอุตสาหะ พยายาม มีความมานะอดทน ขยันขันแข็ง มี ความตั้งอกตั้งใจในการเรียนการศึกษา ตลอดจนการประกอบสัมมาอาชีวะในทาง สุจริต เป็นผู้มีอุดมการณ์เด็ดเดี่ยว มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่จนสำเร็จ
อักษรวรรคย์ บารมี รูปสระทั้งปวง หมายถึง การเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือ ได้รับการยกย่อง ในฐานะของผู้ที่มีคุณ งามความดีในสาขาใดสาขาหนึ่งจากคนหมู่มาก โดยมีสามี ภรรยา บุตรหลาน ญาติ มิตร ข้าทาส ตลอดจนสัตว์เลี้ยง มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุน ทำให้มีสถานะดีขึ้น
อาชีพการค้า พาณิชย์ บริการ ควรมีอักษรนำหน้าด้วยอักษรในวรรคย์ ทรัพยะ หรือ บารมี
อาชีพรับราชการทหารตำรวจ ควรมีอักษรนำหน้าด้วยอักษรในวรรคย์ ฤทธี หรือ มังคละ
อาชีพในทางอุตสาหกรรม ควรมีอักษรนำหน้าด้วยอักษรในวรรคย์ วิริยะ หรือ อุปการะ
อาชีพในการรับราชการปกติ ควรมีอักษรนำหน้าด้วยอักษรในวรรคย์ อุปการะ หรือ บารมี

ตั้งชื่อตามหลักทักษา

การ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษาปกรณ์ ห้ามใช้อักขระ วรรคกาลกิณี ในชื่อ เพศชายมักใช้ วรรคเดช นำหน้า ตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ เพศหญิงมักจะใช้ วรรคศรี นำหน้า.

บริวาร

คือผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ผู้ที่แวดล้อม พ่อ แม่ พี่ น้อง ลูก ภรรยา สามี เพื่อน คนรับใช้ ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา คนที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู มุ่งเน้นทางด้านบุคคล.

อายุ

ความเป็นอยู่ ความชอบ การกิน การอยู่ สุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ อายุยืนยาว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรง การเบียดเบียน.

เดช

ชื่อเสียง เกียรติยศ บรรดาศักดิ์ ตำแหน่ง ความมีอำนาจ วาสนา ความเจริญ มีผลในเรื่อง มีอำนาจวาสนาบารมี เกียรติยศและชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน.

ศรี

สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต บารมี การสั่งสมความดี ความสุขสบาย ทรัพย์สิน เงินทอง ความสวยงาม ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นสิริมงคล ความเกษมสำราญ โชคลาภเสน่ห์ที่ทำให้คนรักและเมตตา.

มูละ

หลักฐานทางเศรษฐกิจ การงาน ที่เกิด ที่อยู่อาศัย สำนักงาน ความมั่นคง ของเก่า แขกเก่า ทรัพย์เก่า มรดก สิ่งที่มีมาเป็นมาแต่เดิม ทุน ทำมาค้าขึ้น มีกำไร ประสบความสำเร็จในเรื่องเงินๆ ทองๆ.

อุตสาหะ

ความขยันหมั่นเพียร ให้เกิดผลสำเร็จ มีมานะอุตสาหะ ทั้งการเรียน การทำงาน การขวนขวายเลี้ยงชีวิต มีความพยายามต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคทั้งหลาย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น รับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน หน้าที่บทบาทของตนเองต่อครอบครัว ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อสังคม.

มนตรี

การอุปถัมภ์ค้ำชู ส่งเสริม อุปการะ ครูอาจารย์ เจ้านาย ผู้ใหญ่ที่ให้ความช่วยเหลือ อุปถัมภ์ เป็นที่พึ่งพาอาศัย รวมถึงความได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากผู้อื่น.

กาลกิณี

ความไม่เป็นมงคล ความเลว ความชั่วร้าย ความไมีดี ความหายนะ อุปสรรคต่างๆ ศัตรูคู่แข่ง คู่อาฆาต ความยุ่งยาก ติดขัด เสียหาย วุ่นวายในการดำเนินชีวิต ทุกข์โศก โรคร้าย การถูกดูหมิ่น ความอับโชค ไร้ทรัพย์สิน โชคร้าย อัปมงคล และอุปสรรคในการดำเนินชีวิต ห้ามนำอักษรในวรรคกาลกิณี นี้มาตั้งชื่อ.

ความเชื่อเกี่ยวกับชื่อ

ชื่อไม่เป็นเพียงแค่สิ่งสมมุติที่ใช้เรียกขานแทนตัวเท่านั้น แต่ยังจะมีบทบาทและแสดงถึงสภาพของเจ้าของชื่อด้วย โดยจะส่งผลถึงความเป็นสิริมงคลและกาลกิณีให้เกิดแก่เจ้าของชื่อได้ จึงมีความเชื่อมาแต่โบราณว่า การเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกลวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้หายเจ็บป่วยหรือเคราะห์ร้ายต่าง ๆ เพราะเชื่อว่า เด็กเกิดจากผีปั้น เมื่อคลอดออกมาแล้วผีก็ยังจะคอยมาเอาชีวิตกลับคืนไป ดังนั้นการเปลี่ยนชื่อจึงเป็นการหลอกให้ผีเข้าใจว่าเป็นคนละคนกัน.

กฎหมายเกี่ยวกับการตั้งชื่อ-นามสกุล

ติดต่อเรา

เว็บ ชื่อมงคล.com รวมชื่อมงคลมากมาย.
ทางเว็บหวังว่าทุกท่านจะได้รับชื่อที่ถูกใจ.

ชื่อมงคล

ฝากคำถาม ข้อสงสัย

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ facebook เพจ fb.com/zabzaa

หากไม่สะดวกในการติดต่อทาง facebook สามารถใช้ช่องทางด้านล่าง

[บริการฟรี ทางเว็บไม่มีการเรียกเก็บเงินจากการใช้บริการเว็บ ชื่อมงคล.com]

twitter.com/zabzaa
www.ชื่อมงคล.com

ช่องทางการติดต่อ